valkommen1

tildelova2På den här sidan kan du läsa om lekterapi, om föreningens verksamhet och våra mål. Vi berättar om varför det finns lekterapi och vad vi gör för det sjuka barnet och dess familj. Dessutom finns städerna där vi har verksamhet uppräknat – en del med länkar till deras egna hemsidor.

Vi firar Lekterapins dag den 21 maj.

 

 

© 2017 Sveriges Lekterapeuter