Lekterapins mål

Textstorlek: A | A | A

 

  • Att utgå från, och stimulera, det friska hos barn och ungdomar genom att erbjuda anpassad lek, sysselsättning och aktivitet som motsvarar ålder och utvecklingsnivå.
  • Att värna om Lekterapin som frizon från medicinska procedurer.
  • Att under sjukhusvistelsen erbjuda möjlighet till återhämtning i en trygg, igenkännande och pedagogisk miljö.
  • Att erbjuda pedagogisk konsultation i frågor som rör patienter 0-18 år och deras sjukhusmiljö.
  • Att i samarbete med vårdpersonal stödja syskon och föräldrar.

 

© 2019 Sveriges Lekterapeuter