Länkar

Textstorlek: A | A | A

1177 - Sjukvårdsinformation. Sidan är uppbyggd efter olika län. Informationen är ibland olika p g a det, guldkorn finns lite här och var.

Akademiska barnsjukhuset - En sida från Akademiska i Uppsala med mycket information om olika undersökningar.

Barnkonventionen

Barnrättsakademin - samlar och sprider kunskap om barns rättigheter.

Bildstöd - Här kan du göra egna bildstöd

Björnwebben - Här kan du få förberedelse inför procedurer och undersökningar som görs på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Dunder - En sida från Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus med information och bilder om sjukhuset och hur olika besök går till

Hälso- och sjukvårdslagen

Narkoswebben - En sida för barn och familjer på sjukhus. Här kan du se hur olika undersökningar går till. Följ med på en ”operation”. Hör tonåringar berätta om sina erfarenheter m.m.

NOBAB - NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.

Patientlagen 2014

Ringla- förberedelse bildblock - En film om förberedelsebildblock på Sachsska i Stockholm

Litteratur & film

Undersökningsinfo
© 2019 Sveriges Lekterapeuter