Styrelsen

Textstorlek: A | A | A

 

Föreningen Sveriges Lekterapeuter
Styrelseledamöter 2018

Ordförande
Pia Andersson
Lekterapin
Visby lasarett
621 84 Visby
0498-26 80 40
pia.andersson03@gotland.se

Vice ordförande och vice kassör 
Johanna Mandl
Lekterapin Lund
VO Barnmedicin
SUS
Lasarettsgatan 48
221 85 Lund
046-17 82 31
johanna.mandl@skane.se

Kassör
Ulrika Alfraeus
Lekterapin
Barn- och ungdomskliniken
USÖ
701 85 Örebro
019-602 11 52
ulrika.alfraeus@regionorebrolan.se

Sekreterare
Ulrika Haverinen
Lekterapin B79
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge
141 86 Stockholm
08- 585 815 67
ulrika.haverinen@sll.se

Vice sekreterare
Gunilla Olsson

Norrköping
gunilla.m.olsson@regionostergotland.se

Ledamot
Anna Sving Sjöblom

Gävle

anna.sving.sjoblom@regiongavleborg.se

Ledamot
Camilla Hallèn

Borås

camilla.hallen@vgregion.se

 

Ansvariga för hemsidan i samarbete med styrelsen

Helena Jungerby Larsson, Göteborg och Lotta Ahnland, Stockholm

 

 

 

 

 

© 2018 Sveriges Lekterapeuter