Styrelsen

Textstorlek: A | A | A

Föreningen Sveriges Lekterapeuter
Styrelseledamöter 2018

Ordförande
Pia Andersson
Lekterapin
Visby lasarett
621 84 Visby
0498-26 80 40
pia.andersson03@gotland.se

Kassör
Ulrika Alfraeus
Lekterapin
Barn- och ungdomskliniken
USÖ
701 85 Örebro
019-602 11 52
ulrika.alfraeus@regionorebrolan.se

Sekreterare
Ulrika Haverinen
Lekterapin B79
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge
141 86 Stockholm
08- 585 815 67
ulrika.haverinen@sll.se

Vice sekreterare och regionombudsansvarig
Gunilla Olsson

Norrköping
gunilla.m.olsson@regionostergotland.se

Ledamot och utbildningsansvarig
Anna Sving Sjöblom

Gävle

anna.sving.sjoblom@regiongavleborg.se

 

Ansvariga för hemsidan i samarbete med styrelsen

Helena Jungerby Larsson, Göteborg och Lotta Ahnland, Stockholm

 

 

 

 

 

© 2019 Sveriges Lekterapeuter