Styrelsen

Textstorlek: A | A | A

Föreningen Sveriges Lekterapeuter
Styrelseledamöter 2017

Ordförande
Pia Andersson
Lekterapin
Visby lasarett
621 84 Visby
0498-26 80 40
pia.andersson03@gotland.se

Vice Ordförande
Ulrika Alfraeus
Lekterapin
Barn- och ungdomskliniken
USÖ
701 85 Örebro
019-602 11 52
ulrika.alfraeus@regionorebrolan.se

Sekreterare
Ulrika Haverinen
Lekterapin B79
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge
141 86 Stockholm
08- 585 815 67
ulrika.haverinen@sll.se

Vice sekreterare
Helena Jungerby Larsson
Lekterapi och bibliotek
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Rondvägen 10
416 50 Göteborg
031-3434577
helena.in.larsson@vgregion.se

Kassör                                                                                                                                                                                         
Johanna Mandl
Lekterapin Lund
VO Barnmedicin
SUS
Lasarettsgatan 48
221 85 Lund
046-17 82 31
johanna.mandl@skane.se

 

 

 

© 2018 Sveriges Lekterapeuter