OM FÖRENINGEN
SVERIGES
LEKTERAPEUTER

Föreningen startade 1987 och medlemmar är till största del verksamma Lekterapeuter i Sverige och övriga Norden. Möjlighet till stödjande medlemskap finns. Vi vill sprida kunskap och information om Lekterapi och Lekterapins verksamhet. Föreningen ger möjlighet till utbildning och fortbildning för Lekterapeuter och arrangerar årligen en utbildningsdag på hösten och ett tvådagars riksmöte på våren. Vi vill skapa nätverk mellan Lekterapier i Sverige och främja nordiskt och internationellt samarbete. Föreningen verkar som ett kontaktorgan mot myndigheter och organisationer. Här på hemsidan hittar du information om Lekterapi och Lekterapins verksamhet.

Tryck på knappen nedan för att hitta din närmsta Lekterapi.
Press the flag for information about Play therapy in english.