BLI MEDLEM

Påminner om att skriva vilken Lekterapi du arbetar på under ”Övrigt meddelande”. Tack!

Utdrag ur stadgarna:

§ 4

Berättigad till medlemskap i föreningen är yrkesutövande lekterapeut med grundutbildning fritidspedagog eller legitimerad förskollärare. Rösträtt kan utövas via fullmakt. Berättigad till stödjande medlemskap är yrkesutövande lekterapeut utan ovanstående grundutbildning, pensionerad lekterapeut, organisationer och föreningar. Medlemskap i föreningen berättigar till kostnadsfri Utbildningsdag, reducerad konferensavgift vid Riksmöte, tillgång till medlemsinformation på föreningens hemsida samt yttrande- och förslagsrätt. Stödjande medlem har dock ej rösträtt.

Medlemsavgiften är 300:-/år

För att underlätta bokföringen ber vi dig betala avgiften för kommande medlemsår mellan 1/1 och 31/1. Då får du även tillgång till medlemssidorna.


Pg 70 57 73-0
Bg 840-8155