NYANSTÄLLD

Välkommen!

Som lekterapeut har du ett viktigt uppdrag på din barnklinik. Som stöd i ditt arbete erbjuder vi medlemskap i Föreningen Sveriges Lekterapeuter. Kontakta ordförande för informationsbrev. Var noga med att skriva vad du heter, din arbetsmail och vilken lekterapi du arbetar på när du ansöker om medlemskap.


Glöm inte att du alltid kan kontakta dina kollegor ute i landet för råd och stöd eller kanske ett studiebesök!