LÄNKAR

1177 - Sjukvårdsinformation. Sidan är uppbyggd efter olika län. Informationen är ibland olika p g a det, guldkorn finns lite här och var.

Mediprep - Vårdsajten för barn och ungdomar.  Tanken är att Mediprep ska vara barnens egen vårdsajt som samlar information som barn och ungdomar vill ha när de söker sjukvård.


Akademiska Barnsjukhuset - En sida från Akademiska i Uppsala med mycket information om olika undersökningar.

Barnkonventionen

Bildstöd - Här kan du göra egna bildstöd

Södersjukhuset Barn och ungdom - Här kan du få förberedelse inför procedurer och undersökningar som görs på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Dunder - En sida från Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus med information och bilder om sjukhuset och hur olika besök går till

Hälso- och sjukvårdslagen

Patientlagen

Skollagen

NOBAB - NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.

Ringla: Förberedelse bildblock - En film om förberedelsebildblock på Sachsska i Stockholm

Läroplaner