STYRELSEN

FÖRENINGEN SVERIGES LEKTERAPEUTER
STYRELSELEDAMÖTER

ORDFÖRANDE

Pia Andersson
Lekterapin
Visby lasarett
621 84 Visby
0498-26 80 40

pia.andersson03@gotland.se

KASSÖR

Ulrika Alfraeus
Lekterapin
Barn- och ungdomskliniken
USÖ
701 85 Örebro
019-602 11 52

ulrika.alfraeus@regionorebrolan.se

SEKRETERARE

Annelie Dimeus
Lekterapin
Barn och Ungdomskliniken
Sundsvalls Sjukhus
851 86 Sundsvall
076-112 82 14

annelie.dimeus@rvn.se


VICE SEKRETERARE OCH vice kassör

Petter Olausson
Lekterapin
Barn och ungdomskliniken
Centrallasarettet Växjö
35188 Växjö
0470-58 84 49

petter.olausson@kronoberg.se

vice ordförande

Johan Öberg
Karlskrona
0455-734271
johan.oberg@regionblekinge.se


ANSVARIG FÖR IT OCH HEMSIDA


Anton Elofsson
Kalmar

Regionansvariga

Anton Elofsson
Kalmar
anton.elofsson@regionkalmar.se
0480-81469


Anna Sving Sjöblom
Gävle 
anna.sving.sjoblom@regiongavleborg.se

026-154 131

 
 

VALBEREDNING OCH REVISORER

VALBEREDNINGEN

Ulrika Gustafsson
Kalmar
ulrika.gustafsson@regionkalmar.se


Lotta Ahnland 
Stockholm
lotta.ahnland@regionstockholm.se


Gunilla Olsson  (Sammankallande)
Norrköping
010-104 37 11
gunilla.m.olsson@regionostergotland.se

REVISORER

Stefan Boberg
Pensionerad lekterapeut
Skövde


Elin Sterner
Revisor/suppleant
Skövde.