STYRELSEN

FÖRENINGEN SVERIGES LEKTERAPEUTER
STYRELSELEDAMÖTER 2021

ORDFÖRANDE

Pia Andersson
Lekterapin
Visby lasarett
621 84 Visby
0498-26 80 40

pia.andersson03@gotland.se

KASSÖR

Ulrika Alfraeus
Lekterapin
Barn- och ungdomskliniken
USÖ
701 85 Örebro
019-602 11 52

ulrika.alfraeus@regionorebrolan.se

SEKRETERARE

Annelie Dimeus
Lekterapin
Barn och Ungdomskliniken
Sundsvalls Sjukhus
851 86 Sundsvall
076-112 82 14

annelie.dimeus@rvn.se


VICE SEKRETERARE OCH REGIONOMBUDSANSVARIG

Petter Olausson
Lekterapin
Barn och ungdomskliniken
Centrallasarettet Växjö
35188 Växjö
0470-58 84 49

petter.olausson@kronoberg.se

LEDAMOT OCH UTBILDNINGSANSVARIGA

Anton Elofsson
Kalmar
anton.elofsson@regionkalmar.se
Johan Öberg
Karlskrona

johan.oberg@regionblekinge.se

ANSVARIG FÖR IT OCH HEMSIDA

Anton Elofsson
Kalmar

anton.elofsson@regionkalmar.se


VALBEREDNING OCH REVISORER

VALBEREDNINGEN

Ulrika Gustafsson
Kalmar
ulrika.gustafsson@regionkalmar.se
Lotta Ahnland
lotta.ahnland@regionstockholm.se
Anna Sving

anna.sving.sjoblom@regiongavleborg.se

REVISORER

Stefan Boberg
Pensionerad lekterapeut
Skövde
Elin Sterner
Revisor/suppleant
Skövde.