DETTA ÄR
LEKTERAPEUTEN:

I regel en förskollärare eller fritidspedagog med specialpedagogisk kompetens.

Har kunskap om barns utveckling och ska kunna hantera olika situationer och reaktioner som kan uppstå under vårdtiden.

Ska vårda det friska hos barn och ungdom och kan hjälpa dessa att bearbeta sjukvårdsupplevelser.

Kan förbereda barn och ungdomar inför olika undersökningar och behandlingar.

Ingår som en teammedlem kring det sjuka barnet och arbetar utifrån en helhetssyn runt barnet och dess familj.

Bemannar den öppna verksamheten i Lekterapins lokaler där det ges möjlighet till sinnesstimulans, lek, skapande, samvaro och avkoppling.

Har ansvar för uppsökande verksamhet på avdelningar och mottagningar för de barn som inte har möjlighet att komma till Lekterapin. På vårdrummet kan Lekterapeuten stimulera till lek, avkoppling och skapande verksamhet utifrån barnets önskemål, situation och behov.

Är i sig en ”frizon” och inte en vårdpersonal och skall därför ej t.ex. ge medicin eller medverka i medicinsk behandling.