LITTERATUR OCH ARTIKLAR OM LEKTERAPI

Om du är intresserad av lekterapi så kan du beställa vår bok; Lekterapeutens roll i sjukhusvärlden.


Lekterapeutens roll i sjukhusvärlden beskriver lekterapeutens arbetssätt och metoder utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Här ges exempel på olika verktyg som lekterapeuten använder för att hjälpa barn och ungdomar att hantera sin situation som patient. Lekterapeuter är pedagoger och arbetar med lekterapi på de sjukhus där Barn- och ungdomskliniker finns. Verksamheten är lagstadgad och är en del i vården som stödjer det friska genom lek och stimulans. Boken riktar sig till verksamma pedagoger och sjukvårdspersonal, samt till elever och studenter inom olika barnutbildningar och sjukvårdsutbildningar.

Bokens redaktörer Christina Ljungström och Elisabeth Olsson är lekterapeuter med mycket lång erfarenhet i yrket. De har aktivt arbetat för och medverkat till lek­terapiverksamhetens utveckling i Sverige.