OM LEKTERAPIN

Barn och ungdomar på sjukhus har rätt till utveckling och stimulans precis som friska barn och ungdomar. Lekterapi är den pedagogiska verksamheten för barn och ungdomar mellan 0-18 år som vårdas på sjukhus. Lekterapi är en lagstadgad rättighet och bedrivs på alla barn- och ungdomssjukhus i Sverige.


I Lekterapins barn- och ungdomsvänliga lokaler bedrivs den öppna verksamheten. Det är också en frizon i sjukhusvärlden och en trygg miljö där barn och ungdomar och deras familjer kan leka, skapa och koppla av.


Sjukhusvistelse medför ett avbrott i ett barns eller ungdoms normala liv. Stimulans, lek och meningsfull aktivitet har en viktig plats hos alla och det är viktigt att fortsätta med även under en sjukhusvistelse för att bibehålla psykisk hälsa.


Något som kännetecknar en Lekterapiverksamhet är att det finns ett sjukhuslekrum där barn och familjer kan leka, bearbeta och förbereda sig. Lekterapeuten kan vara ett stöd i lekförberedelsen och samtala förberedande med unga inför kommande procedurer eller undersökningar. Barn bearbetar sina upplevelser genom lek och det är där de hämtar kraft och ork.


För många barn och ungdomar är sjukhus en ny och ovan miljö vilket kan upplevas skrämmande och svårt. Behovet av information och kontroll är då betydande för barn, ungdomar, syskon och föräldrar. Lekterapeuten kan med hjälp av sin kunskap inom pedagogik och sjukvård vara ett stöd i familjens situation. Läs mer om det under Lekterapeuten.


De barn och ungdomar som inte har möjlighet att besöka den öppna verksamheten får besök på sin mottagning eller avdelning och vårdrum av Lekterapeuten.